Топката е във Вас, господин Плевнелиев!   Поддържате ли невероятното си изказване, че съществени нарушения в процедурата нямало? Ако посочените Ви десетки нарушения са несъществени, защо коментарът им от Вас и от премиера, а и от прокуратурата е толкова затруднен?


   Документът е изпратен на 22 юни по пощата и е доставен в МРРБ на 24 юни 2010 г.


ИСКАНЕ до министър Плевнелиев за спешни действия по Алея първа

ОТНОСНО 
   1. Отмяна или обявяване за нищожни на разрешения за строеж по Алея първа №№ 134, 135, 136, 137 и 138 от 03.05.2010 г., издадени от главния архитект на Община Варна.
   2. Отстраняване на главния архитект на Община Варна.
   3. Отстраняване на директора на РДНСК Варна.
   4. Наказания за лицата, отговорни за непривеждането до 01.01.2010 г. на действащия ОУП и нереализирания ПУП от 2002 г. в съответствие с нормите на чл.10, 11 и 12 от ЗУЧК.
   5. Сезиране на компетентната прокуратура за извършени престъпления по чл.282 ал.3 от НК от длъжностни лица с отговорно служебно положение в Община Варна, Областна администрация Варна, РДНСК Варна, ДНСК, АГКК, БАИ, МРРБ. 
   6. Сезиране на компетентната прокуратура за подаване на протест до Административен съд - Варна с искане за обявяване за нищожна на Заповед № РИ-09-8500-18 /08.06.2009 г., с която Областният управител на област Варна е определил купувача на незаконно продадената земя или за присъединяване към аналогичното оспорване по адм. дело № 2977 /2009 г. на същия съд.
   7. Подаване от министъра на МРРБ на граждански иск за обявяване за нищожен на договора за продажба на непродаваема земя изключителна държавна собственост, с оглед защита върховенството на закона и обществения интерес. 

   Уважаеми господин министър Плевнелиев,
   В казуса с издадените от главния архитект на Община Варна на „Холдинг Варна” АД пет разрешения за строеж (РС) за проекта „Алея първа” се забелязват също толкова драстични нарушения на законови и морални норми, колкото и при подготовката в МРРБ на извършената от областния управител продажба на непродаваемата земя, изключителна държавна собственост (ИДС).  

   I. ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА за нарушенията е конфликтът на интереси. 

. . .
Изтегли целия текст като PDF 


Виж още 


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 4598

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 22.06.2010 - 00:03:16