За трайно решаване на проблемите с правосъдието, корупцията, престъпността и бедността
Кампания за разясняване на идеята и планиране на следващи стъпкиКампанията цели да се разясни и популяризира идея за икономично и трайно решаване на проблемите в правосъдието и съществено ограничаване на неблагоприятните последици от лошото му функциониране - корупцията, престъпността и бедността в цялата страна.  

Според нас проблемите в България, включително в съдебната власт, не могат да се решат само с промяната на конкретни текстове от един или друг материален закон, тъй като основната причина за проблемите не е в тях. Причината е в принципно незадължителния характер на процедурата по прилагането на правните норми. При неспазването им на съответните длъжностни лица не се налагат наказания, а е наивно да се разчита само на техния морал. По процедурни въпроси е наивно да се разчита и на тъй нар. вътрешно убеждение на магистратите, което се е превърнало в синоним на липсата на морал. Например въпросите дължи ли се държавна такса за частна жалба по административно дело, може ли дължимата такса да се плати в брой и къде тя може да се плати в брой, тези привидно лесни процедурни въпроси нямат нищо общо със съвестта на магистратите. Поради липсата на ясна и задължителна процедура обаче магистратите се позовават именно на вътрешното си убеждение, за да събират алчно недължими такси в бюджета на съдебната власт. По същата причина те не допускат изобщо таксите да се плащат в брой, което пък е очевидна корупционна услуга на банките. Могат да се дадат множество примери с подобни изяви на нерегламентиран съсловен инат без връзка със закона.

Това означава, че без фиксирането на
ясна и задължителна процедура по прилагането на нормативната уредба и определянето на конкретна отговорност за длъжностните лица при нарушение на процедурата в администрациите, МВР, прокуратурата и съда, каквито и разпоредби да се фиксират в материалния закон, те до голяма степен предварително са обречени на неспазване. Затова е от решаващо значение да се вземат строги мерки за прилагането на законите такива каквито са, при ефективен граждански контрол за това, защото и на теория, и на практика само тогава промяната на конкретни материални норми може да регулира обществените отношения в посока по-малко корупция, повече справедливост и общи блага.  


Същността на идеята се състои в две конституционни промени.
Първата е да се добави нов член в Конституцията, който да изпълнява функцията на конституционен стандарт за законите, включващ конкретни изисквания за яснота на процедурата за тяхното прилагане и неизбежност на административнонаказателната им част. Втората предлагана промяна е в текста на чл.150 ал.1, за да може всеки български гражданин да сезира Конституционния съд за забелязано противоречие на закон с Конституцията и за противоречие на тълкувателно решение на върховните съдилища със законите и Конституцията: 

Нов член. (1) Всеки има право на регламентирано управление. Нормативните празноти и противоречия се отстраняват.
(2) Отговорността на управляващи и управлявани е строго дефинирана.
(3) За всеки акт на държавната власт има определени със закон:
1. процедура и срок за изпълнение;
2. субект, вид и реален минимален размер на отговорността за неспазването на процедурата и срока;
3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.

Чл.150 (1) Конституционният съд действа по инициатива на заинтересуваните лица.  Търсене на контакти и становища.   
В тази връзка сме потърсили и продължаваме да търсим възможности за контакти с експерти и становища от президента, министър-председателя, министъра на правосъдието, председателя на Народното събрание, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана и др., с оглед планиране на следващи стъпки. 

Писма с искания за контакти и становища до: 
президент на Република България - вх.№ 63-00-37 /07.06.2012г. 
председател на Министерски съвет - вх.№ 5270 /12.06.2012г.
министър на правосъдието - вх.рег.№ 94-Ю-19 /08.06.2012г., отговор от 03.07.2012 г. 
председател на Народно събрание - вх.№ ПГ-228-00-45 /11.06.2012г.
председател на Върховен админ.съд - вх.№ 9534 /08.06.2012г., отговор от 14.06.2012г. 
главен прокурор - вх.№ 3292/12  /11.06.2012г.
омбудсман - вх.№ 2274 /11.06.2012г., отговор от 21.06.2012 г.


За идеята е информирано представителството на Европейската комисия в България, информирани са и някои посланици на страни членки на Европейския съюз, други предстои да бъдат информирани.

Целта на срещите е да се разясни по-подробно механизма на действие и целесъобразността на идеята, като се разчита на отговорното отношение на институциите при осъществяването на такава особено актуална промяна, за да се помогне на България за решаването на основните проблеми в страната с правосъдието, корупцията, престъпността и бедността, както и за справедливото отпадане на механизма за мониторинг и контрол от Европейския съюз след небезусловното затваряне на глава „Правосъдие и вътрешен ред“ от преговорите за присъединяване. 

* * * * *

Реакции:

Спроред председателя на Върховния административен съд Георги Колев, Конституцията се променяла от Конституционния съд
В забележителното си писмо-становище Георги Колев е написал дословно: "Съгласно разпоредбата на чл.154 ал.1 от Конституцията на Република България правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента. В тази връзка председателят на Върховен административен съд няма правомощие да сезира Конституционния съд с искания за промяна на Конституцията, поради което и не следва да дава становище.
Т.е., председателят на ВАС Георги Колев искрено вярва, че Конституцията не се променя от Народно събрание или от Велико народно събрание, а именно от Конституционния съд.  

Министерски съвет - полицейщина и некадърност
Дори да допуснем, че познанията на председателя на ВАС Георги Колев са претърпели юридически катаклизъм, то положението в отдел "Приемна" на МС пак е много по-зле. Поканени сме на среща-разговор за обсъждане на предложената конституционна промяна, която би могла да се отрази решително върху работата на съдебната власт, корупцията, престъпността и бедността. Посреща ни обаче експерт без юридическо образование, който не знае каква е темата. За експерта е дефицитна дори формалната логика, необходима за провеждането на нормален диалог. Отказват ни деловодна справка за движението на преписката. Настояването за такава справка е повод да бъдат извикани охранители от вътрешна и външна охрана на МС и полицаи от Пето РПУ. След два часа охранителите вече питат ще има ли жалби срещу тях за незаконното задържане на гражданин и за незаконното задържане на документи за самоличност.
Смислена позиция на МС по същество няма. За неадекватното поведение на чиновниците и охранителите е подаден сигнал, адресиран персонално до министър-председателя Бойко Борисов. Чакаме неговата реакция.

Омбудсман - подкрепа
По време на срещата ни господин Константин Пенчев подкрепи идеята за такава конституционна промяна, осведоми се и за развитието на казуса "Алея първа" във Варна.

Министерство на правосъдието - ще се произнесе Съветът по законодателство
Искането за среща е разпределено за разглеждане в дирекция "Съвет по законодателство", където предложенията ще бъдат разгледани с оглед изготвяне на предложение за вземане на решение.* * * * *

DarikNews.bg 06.06.2012 г.:
  
* * * * *

Виж още: 
Становище на СОПА до ЕK във връзка с доклада за наблюдението по глава „Правосъдие и вътрeшен ред”, точка IV - Какво да се прави – предложения. Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 2

Преглеждания общо: 2010

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 07.07.2012 - 22:05:22