РЕФЕРЕНДУМ за Морската градина на Варна


Предложение на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, тел. 0888491445 

Забележка: Това предложение до общинския съвет е от 24.09.2012г. и е с три въпроса. То предхожда подписката, стартирала на 27.01.2013г., която е с два въпроса. (http://www.sopa.bg/news.php?extend.167)

С подкрепата на
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – ОЦОСУР
Българско дружество за защита на птиците – БДЗП
Сдружение с нестопанска цел "Обединено гражданско сдружение"
Гражданско сдружение "Зелена Варна"
Гражданско сдружение "Варна диша"
Политическа партия "Зелените"
и др.


Забележка: С оглед избягване на разходите за референдум, предложихме на общинския съвет да приеме директно решения по поставените въпроси
Предлагаме варненци да отговорят на следните въпроси:

1. Искате ли да се възстанови официално традиционното име на парка от 1894 г. „Морска градина“, като за в бъдеще то се отнася за територията от вълнолома до полигона под спирка Почивка?
                         ДА                НЕ


2. Искате ли паркът Морска градина да достига до морето, като включва крайбрежния скат и зоната от ската до морския бряг? 
                         ДА                НЕ


3. Искате ли по крайбрежната алея на Морската градина да има само обекти за хранене, увеселителни, атракционни, спортно-развлекателни и физиотерапевтични услуги - без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?
                         ДА                НЕ
ЦЕЛ
Целта на този референдум е варненци да заставят местната власт да възстанови традиционното име на Морската градина и предназначението й за обществен парк, разположен на брега на морето.

По този начин цялото крайбрежие с плажовете от вълнолома до спирка Почивка ще стане неразделна част от една компактна Морска градина и ще бъде защитена крайбрежната алея от натрапчивата идея на ТИМ да я превърне от парк и зона за отдих в обикновена улица с хотели, жилища, офиси и наситен автомобилен трафик, каквито улици и без друго има в изобилие.


МОТИВИ 
За първи път името Морска градина се споменава през 1894 г. като Jardin de la Mer по времето на паркостроителя Антон Новак. През годините паркът поетапно е уголемяван, за да достигне на дължина от вълнолома до спирка Почивка и на ширина от морето до булевардите „Приморски“ и „Княз Борис I“ с площ 1380 дка през 1997 г. В наши дни именно тази територия повечето варненци асоциират с понятието Морска градина. Тя е една и е нормално официалното й име да съответства на желанието на варненци да я наричат с името, което знаят, обичат и ползват вече над 100 години.

Морската градина от самото й създаване е предвидена да граничи с морето. Тя се явява един плавен преход от централната част на града към зоната за отдих и забавление, част от която е и плажът, представляващ елемент от ансамбъла на градината. Тази концепция предвижда да се запази свободен достъпът през парка до морето и при евентуално изместване на брега в резултат от естествени процеси или строителството на нови буни. 

Тази далновидна концепция обаче е зачеркната от властите през 1997 г. с разделянето на парка на „Историческо ядро на Морската градина“ с площ 550 дка и периферия със статут на зона за отдих. Периферията от своя страна е разделена на паркова зона и крайбрежна зона, включваща ската и ивицата от ската до морския бряг. След разделянето границите на терените често се преначертават, като всеки път от парка отпадат десетки и стотици декари. Например през месец юли 2011 г. тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев утвърждава разделянето на „историческото ядро“ на два парцела, чиято обща площ се оказва със 108 дка по-малка от обявените през 1997 г. 550 дка. По аналогичен начин чрез преначертаването на граници и раздробяването на имоти се задоволяват и апетитите на Тукашния Инвеститор Монополист по изкупуването и урбанизирането на крайбрежната зона, която представлява сама по себе си природен феномен и придава неподражаем облик на Морската градина и целия град. 

За съжаление, малко варненци знаят, че самото наименование „Морска градина“ вече не съществува официално, а е само понятие от разговорната реч. 


ОЧАКВАНИ ВРЕДИ от проекта „Алея първа“. 
Само изграждането на яхтено пристанище включва съоръжения за приемане на битови отпадни води от яхтите, съоръжения за зареждане с гориво, сервизни работилници, магазини за резервни части и екипировка, хотелски комплекс, паркинги, сграда с офиси за нуждите на пристанището - митница, КПП, гранична полиция, пристанищна администрация. Срамежливо прикриваният инвестиционен план на „Холдинг Варна“ АД по проекта „Алея първа“ предвижда да бъде изградено яхтено пристанище в района на „Офицерски плаж“ между буни 102 и 103. Предвижда се изграждането на вълнолом с обща дължина 960 м, който представлява продължение на буна 103. Зад вълнолома ще са разположени плаващи пирсове със стоянки за 680 яхти от различни класове от 8 до 20 м. Защитената от вълните акватория би била с площ 230 дка и няма да става за къпане и плуване.

Морската градина обаче е зона за отдих и затова естественото място на яхтеното пристанище е извън зоната за отдих и градския плаж. Освен че е потенциален замърсител на водата, то заема огромна акватория и стотици метри плажна ивица, а обслужващите го автомобили биха ангажирали стотици паркоместа - все за сметка на плажуващите. 

Планираният конгресен център на 10 етажа и хотелска част с 400 легла също би генерирал трафик и би изисквал допълнителни паркоместа за автомобили и автобуси. По същия пагубен за спокойствието и отдиха начин би се отразило и наличието на жилища, ателиета, офиси, молове, хотели и казина, при това под контрола на един-единствен инвеститор-монополист с неособено добра репутация.

С новия Общ устройствен план на Варна крайбрежната зона от зона за отдих за пръв път става обществено обслужваща зона, т.е. строителна площадка за обикновен градски квартал. Именно затова варненци трябва да защитим цялата Морска градина и да я запазим за децата си заедно с нейната най-романтична част, тази която е непосредствено до морето. 
НЯКОИ ПОЯСНЕНИЯ
Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, местен РЕФЕРЕНДУМ за Морската градина на Варна може да се инициира и произведе:

По предложение на кмета на Варна Кирил Йорданов
или
По искане на поне 11 общински съветници
или
По инициатива на гражданите чрез подписка. 

До събирането на подписи с ЕГН и адрес ще се стигне, ако кметът откаже и не се намерят 11 съветника да предложат произвеждането на референдум с точно тези въпроси. 

При подписка референдум се произвежда задължително, ако за 3 месеца се подпишат не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права. На последните избори за общински съвет те са били 285 396, което означава, че са необходими около 30 000 подписа. 

Ако се съберат една двадесета или около 15 000 подписа, решението дали да се произведе референдума ще се гласува от общинския съвет. 

Референдумът се печели, ако с „да“ гласуват повече от половината от участвалите в референдума и избирателната активност е не по-ниска от тази на последните избори за общински съвет, т.е. не по-ниска от 49,98%. 

Изпълнението на решението, прието с местен референдум, се организира от кмета на общината. 

Предложение до Общинския съвет - вх.рег.№ ОС 12000109ВН /24.09.2012 г.
Предложение до всеки общински съветник от 24.09.2012 г. - бланка с текста
Листовка с въпросите и пояснения за референдума 
Сигнал до общинския съветник Марио Шиваров  

 

Задание за Устройството на територията на Морската градина и Северната крайбрежна зона на гр. Варна (ПРИМОРСКА ЗОНА), Варна, май-юни 1998 г.  
Инвестиционен план от 27.07.2007 г. на "Холдинг Варна А" АД за инвестиция в проект "Алея първа"  
Сертификат за първи клас инвестиция № А-063 /14.08.2007 г.
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 3925

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 24.09.2012 - 12:30:17