Длъжностни лица ли са длъжностните лица в Административен съд Варна

и трябва ли да бъдат наказвани за невярно документиране?
Градинката на Севастопол – огледало на родната действителност


На срещата с медиите на 12 март 2009 г. след официалното представяне на Годишния отчетен доклад за работата на Административен съд - Варна (АдСВ) за 2008 г. председателят на съда Тинка Косева  е потвърдила становището си, че съдебните деловодители не са длъжностни лица по смисъла на чл.93 т.1 от НК. Такова е становището и на Районна прокуратура - Варна. Това означава, че тези лица не носят отговорност по чл.304 от АПК, нито по чл.311 от НК, ако се възползват от длъжностното си качество и в кръга на службата си регистрират с невярни дати постъпващите документи, дори когато от това настъпват немаловажни вредни последици - например унищожаването на ценни декоративни дървета, спазването или пропускането на срокове. А щом ръководството на съда и прокуратурата не желаят съдебните служители да бъдат наказвани за невярно документиране, може би има търсене на такова документиране?
Като илюстрация за нежеланието на съдебната власт да се самоконтролира и да наказва служителите си за такова провинение са представени хронологично документите по адм. дело № 1989 /2008 г. на АдСВ с докладчик Марияна Ширванян, X състав:

Адм. д. № 1989 /2008 г.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Адм. дело № 1989 /2008 г. е образувано по искане с вх.№ 12044 /05.08.2008 г., подадено по адм. дело 1648 /2008 г. Искането е за налагане глоба по чл.304 от АПК на длъжностни лица от АдСВ, но съдържа и сигнал по чл.205 от НПК до председателя на съда за проверка дали съдебните служители и съдия-докладчикът по адм. дело 1648 /2008 г. Юлия Бажлекова, XXI състав разполагат с данни за вписване на по-късни дати в книгата по чл.251 ал.3 от АПК след нерегламентирани контакти в сградата на съда на съдии с юрисконсулти на Община Варна по повод паркоустройството на градина “Севастопол”, с оглед сезиране Инспектората на министъра на правосъдието, Инспектората към ВСС и ВКП за евентуално престъпление по служба при регистрирането на две искания за защита по чл.250 от АПК, подадени на 4 и 7 юли 2008 г.

ПРЕДИСТОРИЯТА на искането с вх.№ 12044 /05.08.2008 г. е свързана с подаването на искания по чл.250 от АПК, на каквито съдът е длъжен да реагира незабавно.

В началото на май 2008 г. будни граждани за няколко дни събраха над 9000 подписа срещу първомайската сеч в култовата за варненци градинка “Севастопол”.

На 7 май до АдСВ е подадено искане по чл.250 от АПК за защита срещу тези неоснователни, т.е. незаконни действия и още същия ден съдът забрани безогледното унищожаване на ценните декоративни дървета. Съдебното разпореждане е № 4447 /07.05.2008 г. по адм. дело № 1006 /2008 г. с докладчик Гергана Стоянова, XXXII състав. Оставено е в сила с определение № 8339 /07.07.2008 г. по адм. дело № 8597 /2008 г. на ВАС с докладчик Галя Костова, второ отделение. 
Документи по адм. д. № 1006 /2008 г.:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Но въз основа на заповед № 1464 от 16.05.2008 г. на кмета на Община Варна работниците на “Ерика Варна” ООД продължиха забранената от съда дейност.

На 30.05.2008 г. (петък) отново бе извършена резитба “на глава” на няколко дървета, при което до АдСВ са подадени нови две искания (1 и 2) по чл.250 от АПК, образувани са адм. дело № 1240 /08 и 1241 /08, второто е присъединено към първото и въз основа на назначената от съда и изготвена същия ден експертиза на осн. чл.253 ал.2 от АПК за втори път след 7 май е наредено да бъдат прекратени безусловно всякакви действия по изрязване на клони и дървета в градина “Севастопол” и в двора на Варненска търговска гимназия. Разпореждането е № 2234 /30.05.2008 г. по адм. дело № 1240 /2008 г. с докладчик Кремена Данаилова, XXIX състав. По късно е обезсилено с определение № 9028 от 29.07.2008 г. по адм. дело № 8370 /2008 г. на ВАС с докладчик Йовка Дражева, трето отделение и куриозния аргумент, че фактическите действия в градина "Севастопол" се извършвали в изпълнение на 
заповед № 1464/ 16.05.2008 г. на Кмета на Община Варна, а изпълнението на заповед “при несъответствие или в отклонение на предписаното” не обосновавало хипотезата на чл. 250 от АПК.
Т.е., има ли някаква заповед, каквото и да е написано в нея, чл.250 от АПК не важал ... 
Документи по адм. д. № 1240 /2008 г.:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Правилно или не, определение № 9028 от 29.07.2008 г. към тази дата вече е било без значение, тъй като още на 04.06.2008 г. 
заповед № 1464 от 16.05.2008 г. е оспорена пред АдСВ, при което съгласно чл.166 ал.1 от АПК се спира изпълнението и на разрешените с нея паркоустройствени действия. Образуваното в АдСВ адм. дело е № 1458 /2008 г. с докладчик Мария Ганева, XXXIII състав.

Документи по адм. д. № 1458 /2008 г.
:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
За това дело ще стане дума и по-нататък.

Въпреки съдебната забрана от 07.05.2008 г. и действието на жалбата от 04.06.2008 г. по силата на чл.166 ал.1 от АПК, паркоустройството продължи.

Ето защо на 2, 4, 7 и 10 юли 2008 г. са подадени още четири искания, с които исканията за защита на градинката по чл.250 от АПК стават общо седем.
Може да се гадае дали натискът върху съдиите е бил силен или професионализмът им слаб, или и двете, но за разлика от исканията за защита от 7 и 30 май и произнасянето на съда още същия ден, искането от 2 юли е отхвърлено на 3 юли, а в останалите случаи производството е оставяно без движение с безпредметни и нерядко куриозни указания, като например страната да посочела адрес за съобщения, но съобщението за това указание е изпратено на адреса, който не бил посочен...

Понеже въпросът е длъжностни лица ли са съдебните служители и следва ли да бъдат наказвани за невярно документиране, за пример ще бъде посочена вредата от регистрирането с невярна дата в АдСВ на две искания за защита по чл.250 от АПК, подадени на 4 и 7 юли 2008 г.
Заострям вниманието, че на искания по чл.250 от АПК съдът е длъжен да реагира незабавно.

Първото от тези две искания е регистрирано в петък с вх.№ 10437 /04.07.2008 г. по споменатото по-горе адм. дело 1458 /2008 г. XXXIII с-в. При подаването му съдията докладчик Мария Ганева присъстваше, но не е реагирала по никакъв начин същия ден. По същия начин е реагирало и ръководството на съда.
В понеделник следобед с вх.№ 10530 /07.07.2008 г. е подадено второ искане по чл.250 от АПК, тъй като на първото съдът все още не е реагирал, а в градинката се работи почти денонощно. Подадено е и поради съмненията за корупционна намеса в работата на АдСВ, осигурила три денонощия, вкл. събота и неделя, за довършване на уж забранените и спрени паркоустройствени действия.
По късно се оказа, че в специалната книга по чл.251 ал.3 от АПК за вписване на искания, по които съдът е длъжен да действа НЕЗАБАВНО, петъчното искане е вписано в понеделник, а понеделничното – във вторник. За да може през това време в градинката да се работи. 

Но председателят на АдСВ Тинка Косева
и Районна прокуратура – Варна смятат, че съдебните служители не са длъжностни лица и нищо нередно не се е случило...


Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2520

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 13.03.2009 - 21:41:03