Учредена е Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!“


Това е първият опит за използване на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) за законодателна инициатива - за собственото му усъвършенстване
     БЛАНКА за събиране на подписи - двустраннa, на гърба има допълнителна информация. 

     Инициативата е учредена по време на конференция под наслов „Към работеща пряка демокрация в България“, състояла се на 25 и 26 февруари 2016г. в София, хотел Сити, ул. „Стара планина“ 6, с участието на десетки организатори на референдуми и инициативи, неправителствени организации, журналисти, експерти и политици. Организатори на конференцията са 
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ) и Център за пряка демокрация - Арау (ZDA), Цюрихски университет.  

     Сегашният закон затруднява организирането на подписки за национални и местни инициативи до такава степен, че на практика гражданите сме лишени от правото да участваме пряко в управлението и на централно, и на местно ниво. Именно затова инициативата и предлаганите конкретни промени са насочени към отстраняването на основни законови препятствия за реализирането
на работеща пряка демокрация в България: 

     • намаляване броя на подписите за иницииране на национални и местни референдуми;
     • облекчаване на изискванията за предоставяне на лични данни в подписките;
     • увеличаване сроковете за събиране на подписи за референдуми;
     • отпадане на кворума за  „участие“ при провеждането на референдуми;
     • отпадане на изискването към инициативните комитети да създават електронно копие на подписката;
     • конкретизиране на уредбата на отменителния референдум – местното народно вето;
     • въвеждане на изисквания за прозрачност, ясен и унифициран регламент при проверките на подписките от ГД „ГРАО“;
     • въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива;
     • уреждане и конкретизиране на приемането и действието на решенията, взети на референдум и други технически детайли за изясняване на спорни въпроси в закона. 


     Националната гражданска инициатива „Участие, не участ“ е адресирана към Министерския съвет, като неразделна част от нея е изготвеният конкретен проект за Закон за изменение и допълнение на ЗПУГДВМС (ЗИД на ЗПУГДВМС). След приключването на подписката, на Министерския съвет ще бъде предложено да внесе законопроекта за разглеждане и приемане от Народното събрание. Мотивът за това е, че гражданите и неправителствените организации не разполагат с право на законодателна инициатива. 


* * *

Протоколът от учредителното събрание с имената на членовете на инициативния комитет ще бъде публикуван допълнително.  

Проектът за ЗИД на ЗПУГДВМС е изготвен от координиран от БСНГИ екип в състав: адв. Александър Асенов, д-р Вихър Георгиев (част за е-инициатива), Даниела Божинова, Юлиян ЧолаковЗабележка:
За формулирането и мотивирането на предложените промени в частта за местните референдуми и граждански инициативи, както и за облекчаването на изискванията за предоставяне на лични данни и въвеждането на изисквания за прозрачност и ясен регламент за проверките на ГД „ГРАО“, е ползван богатият опит от подписката за Местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна, започната в началото на 2013г., процедурата по която не е приключила - за 6 април 2016г. от 14:00ч. е насрочено поредното заседание по адм. дело № 3316/2014г. на ВАС, Трето отделение.
(След връщането на делото от ВАС в Административен съд - Варна, новото решение също е обжалвано от Общински съвет - Варна и за 11 декември 2017г. от 10:00ч. е насрочено адм.дело № 4163 / 2017г. на ВАС.)

* * * * * * * * *

Проект за ЗИД на ЗПУГДВМС от 25.02.2016г. - PDF формат
Становище изх.№ 03.08-348 от 18.07.2016г. от зам. министър на МРРБ Деница Николова, изпратено до МС, отдел „Приемна“, с копие до МП и до ИК 

* * * * * * * * *

Иск от 09.10.2017г., вх.№ 326/08 от 11.10.2017г. на МС относно бездействието по обявяването на решението на МС по предложението на НГИ „Участие, не участ“ и писменото уведомяване на ИК 
Молба от ИК до ВАС за служебно изискване на преписката от МС, вх.№ 16128 от 25.10.2017г.
Административно дело 12944 / 2017 г. на ВАС, тричленен състав, трето отделение, образувано на 15.11.2017г., на 01.12.2017г. насрочено за 25.02.2019г., на 04.12.2017г. определено за произнасяне в з.с.з.
      Определение № 15050 от 07.12.2017г. на ВАС, с което делото е изпратено по компететност на АССГ, където е регистрирано с вх.№ 35319 от 11.12.2017г.
      Административно дело 13568 / 2017 г. на АССГ 
      Становище от 13.12.2017г. от ИК относно определението на ВАС, с което делото е изпратено по компетентност на АССГ
      Определение № 120 от 08.01.2018г. за прекратяване 
      Частна жалба от 29.01.2018г.
Административно дело 2473 / 2018 г. на ВАС, тричленен състав, трето отделение, образувано на 21.02.2018г.
      Молба от 23.04.2018г. за определяне на срок при бавност
      Определение № 5304 от 24.04.2018г. - делото се връща на АССГ с указание АССГ да повдигне спор за подсъдност пред 5-членен състав на ВАС, за да може в крайна сметка, делото да се гледа именно пред ВАС 3чл.с-в - точно там, където още първоначално е заведено
      Административно дело 13568 / 2017 г. на АССГ 
      Определение № 3270 от 25.05.2018г. - АССГ повдига спор за подсъдност и изпраща делото на ВАС за произнасяне по спора
      Административно дело 6966 / 2018 г. на ВАС - петчленен състав, образувано на 30.05.2018г. 
      Определение № 9019 от 03.07.2018г. - делото се изпраща по подсъдност за разглеждане в АССГ 
      Административно дело 6964 / 2018 г. на АССГ, 22 състав, образувано на 04.07.2018г.
      Определение № 5858 от 05.08.2019г. - оставя без разглеждане  
      Частна жалба от 23.08.2019г. срещу определение № 5858 от 05.08.2019г.
      Разпореждане от 26.09.2019г. от Марио Димитров, председател на III отделение на ВАС
      Административно дело 12005 / 2019 г. на ВАС, III отделение, образувано на 11.10.2019г.
      Определение № 14270 от 24.10.2019г.
ttps://web.facebook.com/julian.cholakov/posts/946399182113342Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2394

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 01.03.2016 - 20:35:22