Заявления по ЗДОИ до Административен съд - Варна

Адм. дело № 1508 /2011 г. на Адм. съд Варна, XVII състав      
Относно допустимо ли е в АдСВ таксите да се заплащат в брой на каса и с ДТМ 
Заявление вх.№ П-0001 от 28.03.2011 г.  
Решение по заявлението от 04.04.2011 г.с придружително писмо   
Протокол от 11.04.2010 г. за предоставянето на информация по заявлението 
    (Наредба за вътрешния документооборот на Административен съд - Варна, утвърдена на 14.03.2007 г.)  
     Правилник за документооборота на счетоводни документи и форма на счетоводството от 04.08.2008 г.  
     Правилник за документооборота на счетоводни документи и форма на счетоводството от 15.01.2009 г. 
Жалба от 21.04.2011 г.  
Уточняваща молба от 05.05.2011 г.
Уточняваща молба от 11.05.2011 г.
Уточняваща молба от 20.05.2011 г.
Протокол от с.з. на 04.07.2011 г.
Решение


Адм. дело № 2926 /2010 г. на Адм. съд Варна, XXII състав    
Относно спирането на свободния интернет достъп до деловодната система на съда 
Заявление вх.№ П-0005 от 16.07.2010 г.  
Разпореждане от 22.07.2010 г. с придружително писмо   
Решение по заявлението от 05.08.2010 г.  
Протокол от 09.08.2010 г. за предоставяне на информация по т.1 от заявлението
Анекс от 29.06.20010 г. към договор от 18.01.2010 г.  
Жалба от 27.08.2010 г.    
Протокол от с.з. на 16.11.2010 г. 
Решение от 15.12.2010 г. по адм. дело 2926 /2010 г.  
Касационна жалба от 04.01.2011 г.


Адм. дело № 591 /2010 г. на Адм. съд Варна, XXIV състав    

Относно Алея първа - достъп до дела 
Заявление
 от 02.02.2010 г.    
Решение по заявлението от 15.02.2010 г.    

Жалба от 04.03.2010 г.    
Протокол от с.з. на 19.04.2010 г. по адм. дело 591 /2010 г. на АдСВ, XXIV състав  Адм. дело № 3077 /2009 г. на Адм. съд Варна, X състав  
Относно "ДОБРЕ ДОШЛИ" НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ", но без гражданите 

Заявление от 16.11.2009 г.    
Решение по заявлението от 17.11.2009 г.  
Жалба от 23.11.2009 г.    
Протокол от с.з. на 12.02.2010 г.   
Писмена защита от 19.02.2010 г.   
Решение по адм. дело № 3077 /2009 г. 
Касационна жалба от 18.03.2010 г.  
Адм. дело № 6211 /2010 г. на ВАС, 5то отд., наср. за 10.01.2011 г. от 10 ч. 
Протокол от с.з. на 10.01.2011 г. по адм. дело № 6211 /2010 г. на ВАС  Адм. дело № 595 /2008 г. на Адм. съд Добрич - спечелено  
Относно работното време на АдСВ с граждани
Заявление
 от 27.08.2008 г.    
Жалба от 23.09.2008 г. 
Определение на ВАС от 14.11.2008 г. 

Писмена защита от 11.01.2009 г. 
Решение на АдСД от 17.02.2009 г.  
Касационна жалба от февруари 2009 г.    
Възражение срещу кас. жалба от 24.03.2009 г.  
Протокол за с.з. на 12.04.2010 г. по адм. дело 4610 /2009 г. на ВАС 
Решение на ВАС от 03.05.2010 г.  
Молба за изменение на решението в частта за разноските от 10.05.2010 г. 
Определение на ВАС от 23.06.2010 г. 
Молба за издаване на изпълнителен лист от 09.07.2010 г. 
Изпълнителен лист от 12.07.2010 г.  


Адм. дело № 1886 /2010 г. на Адм. съд Варна, XXXII състав - спечелено       
Относно работното време на АдСВ с граждани
Заявление
 от 27.08.2008 г. от 27.08.2008 г.
 
Решение по ЗДОИ № 4 /27.05.2010 г., в изпълнение на Решение  № 16 /17.02.2009 г. по адм. дело № 595 /2008 г. на АдСД 
Жалба от 14.06.2010 г.
Разпореждане с указания от 02.07.2010 г.
Уточняваща молба от 16.07.2010 г.
Разпореждане с указания от 02.08.2010 г.
Уточняваща молба от 17.08.2010 г.
Разпореждане с указания от 01.09.2010 г.
Уточняваща молба от 20.09.2010 г.
Протокол от съд. заседание на 10.11.2010 г. 
Уточняваща молба от 13.01.2011 г.
Разпореждане с указания от 14.01.2011 г. 
Уточняваща молба от 21.01.2010 г.
Протокол от съд. заседание на 02.03.2011 г. 
Решение № 657 от 18.03.2011 г.
Касационна жалба вх.№ 7979 /07.04.2011 г. срещу решение № 657 от 18.03.2011 г. 
Решение № 853 от 08.04.2011 г. за поправка на явна фактическа грешка  
Възражение от 26.04.2011 г. срещу касац. жалба от 07.04.2011 г. 
Адм. дело № 6210 /2011 г. на ВАС, насрочено за 05.03.2012 г. от 9,00 часаСдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 4350

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 02.04.2009 - 23:45:45