Заявление по ЗДОИ до Варненския окръжен съд


ТЕМА на заявлението: Случаен избор на съдия - докладчик


 


Адм. дело № 162 /2009 г. на Админ. съд - Варна

Заявление
от 04.12.2008 г.    
Жалба от 06.01.2009 г. срещу мълчалив отказ     
Молба от 19.01.2009 г. с документ за такса  
Протокол от с.з. на 16.03.2009 г.     
Решение от 31.03.2009 г. 
Молба от 03.04.2009 г. за допълване на решението   
Определение № 2239 от 28.04.2009 г.   

Молба от 07.05.2009 г. за издаване на изпълнителен лист 
Изпълнителен лист от 13.05.2009 г.

Частна жалба от 14.05.2009 г. срещу определението от 28.04.2009 г.   
Определение от 06.07.2009 г. на ВАС   
Протокол за с.з на 29.09.2009 г. в АдСВ     
Решение № 1680 от 19.10.2009 г. на АдСВ       
Касационна жалба от 09.11.2009 г. 
Протокол от с.з. на 06.10.2010 г. по адм. дело № 1096 /2010 г. на ВАС 
Протокол от с.з. на 17.11.2010 г. по адм. дело № 1096 /2010 г. на ВАС 
Решение № 15247 от 13.12.2010 г. по адм. дело № 1096 /2010 г. на ВАС  
Решение от 31.01.2011 г. на ВОС за предоставяне на достъп до информацията    
       
Адм. дело  № 1457 /2009 г. на Админ. съд - Варна    
Искане вх.№ 11285 /05.06.2009 г. за налагане на глоба на председателя на Варненския окръжен съд за неизпълнение на решението по адм.дело № 162 /2009 г.   
Молба от 15.06.2009 г.
Разпореждане от 17.06.2009 г. 
Определение № 3174 /24.06.2009 г.   
Частна жалба срещу определението от 24.06.2009 г.     
Определение  № 12295 /20.10.2009 по адм.д. № 12230 /2009 г. на ВАС, отменящо определение № 3174 /24.06.2009 г.        
Разпореждане № 12999 /05.11.2009 г. на председателя на АдСВ Тинка Косева       Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПАПреглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 4096

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 14.05.2009 - 23:45:48