Заявления по ЗДОИ до Министъра на икономиката, енергетиката и туризма


ОТНОСНО продажбата на 122 дка имоти държавна собственост от Морската градина в град Варна на "Холдинг Варна", собственост на групировката ТИМ
Последна промяна
19.09.2009 г.добавен отговор от БАИ изх.№  КР-10-38 /15.09.2009 г. - изключително неграмотно писмо - и като правопис, и като правна култура    


*********************


Заявление от 03.08.2009 г., вх.№ Е-91-00-153 /07.08.2009 г.        
Уведомително писмо изх.№ Е-91-00-153 /18.08.2009 г., че заявлението е препратено на БАИ  


*********************


Заявление
от 10.08.2009 г.,  вх.№ 92-00-919 /12.08.2009 г.         
Уведомително писмо изх.№ 92-00-919 /24.08.2009 г., че заявлението е препратено по компетентност на БАИ      
Уведомително писмо изх.№ 92-00-919 /28.08.2009 г., че заявлението е препратено на МРРБ във връзка с точка 3.1 от заявлението, в частта за писменото съгласие на министъра по чл.22а ал.1 т.1 от ЗНИ  
Уведомително писмо изх.№ 92-00-919 /02.09.2009 г., че заявлението е препратено на областния управител на област Варна във връзка с документи, издадени от него    

 
Жалба от 03.09.2009 г. срещу мълчалив отказ по точка 3.1 от заявлението, в частта за писменото съгласие на министъра на икономиката и енергетиката по чл.22а ал.1 т.1 от ЗНИ    
Протокол от 11.09.2009 г. за предоставяне на достъп по заявление № 92-00-919 /12.08.2009 г.
Заповед РД-16-747 /26.08.2009 г. на заместник- министъра на икономиката, енергетиката и туризма, с която се разрешава достъпът до информация по т.3.1. от заявление № 92-00-919 /12.08.2009 г., изпратена на 08.09.2009 г. с писмо с обратна разписка  
Писмо изх.№ 08-00-138 /05.06.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката до областния управител,  с което съгласува продажбата на 122 дка земя от Морската градина.   
Уведомително писмо изх.№ 94-00-46 /11.09.2009 г. от директора на дирекция "Правна" при МРРБ.  
Заповед РД-02-14-1648 /11.09.2009 г. от директора на дирекция "Правна" при МРРБ, с която се разрешава достъпът до информация по по т.3.1 от заявление № 94-00-46 /31.08.2009 г. по описа на МРРБ, изпратена на 11.09.2009 г. с писмо с обратна разписка  


Отговор от БАИ изх.№  КР-10-38 /15.09.2009 г. Изключително интересно писмо - и като правопис, и като правна култура. Според подписалия го изпълнителен директор Стоян Сталев, посочените в двете заявления аргументи от ЗДОИ, ЗУЧК, ЗООС и Орхуската Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, както и всички останали български и европейски правни норми нямали никаква правна сила в Република България, щом инвеститорът "Холдинг Варна" АД вече е заявил, че инвестиционният му план за "Алея Първа" представлявал търговска тайна...     
   
 
 
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2567

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 10.08.2009 - 18:06:55