ЗДОИ: Варненски съдилища бранят тайните си


Изборът на докладчик - мощен корупционен инструмент   Съгласно чл.5 от Закона за съдебната власт гражданите и юридическите лица имат право на информация за работата на съдебната власт, а органите на съдебната власт са длъжни да осигуряват откритост, достъпност и прозрачност на действията си. С
ъгласно чл.9 от същия закон, разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

Със заявление вх.№ ВП-0376 /04.12.2008 г. е поискана информация прилага ли се във Варненския окръжен съд (ВОС)  към всяко дело протоколът за случайния избор на докладчика и по какъв ред титулярът може временно да бъде заместен от друг съдия,  тъй като тези процесуални действия не са регламентирани в нормативен акт. Поискани са и техническите данни на компютърния софтуер за случайно разпределение на делата и определяне на докладчика, както и за временното му заместване от друг съдия. 

По заявлението е налице мълчалив отказ, който е оспорен пред Административен съд - Варна (АдСВ) и отменен с решение № 532 /31.03.2009 г. по адм. дело № 162 /2009 г. С допълнително решение № 1680 /19.10.2009 г. обаче, АдСВ е забранил на ВОС да предостави исканата информация с аргумент, че не била свързана с обществения живот в Република България. Решението е обжалвано.  

Добре би било, ако корупционните инструменти и схеми липсваха в обществения живот. Но дали е така? В самия АдСВ се е случвало неведнъж докладчикът-титуляр изненадващо да бъде заместен временно от друг съдия. Ето защо съмненията са за нарочно заложена възможност за манипулиране на предоставяните от ВСС версии на софтуер за случайно разпределение на делата и за избор на подходящия докладчик при наличие на корупционен интерес.     

Компетентните органи отдавна са сезирани за проблема, без да е ясно дали им липсва кураж или интерес да се намесят. Ревнивото криене на данните за елементарен софтуер напомня за засекретния до преди няколко години "недостатък" на използваните от органите на КАТ радари модел TR4 - тъй като не измерват разстоянието до контролирания автомобил, с тях трудно може да се докаже превишена скорост. Затова пък с таен софтуер изобщо не може да се гарантира действително случаен избор. Но съдилищата упорито бранят общите си тайни.   


Виж още:

Всички документи по адм. дело № 162 /2009 г.  

Данни за радарите на КАТ модел TR4  Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА  Преглеждания днес: 1

Преглеждания общо: 2152

изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина
Публикувано на 13.11.2009 - 18:54:12