Новина: : Доклад, представен от Административен съд - Шумен
(Категория: Съдебна власт)
Публикувано от redaktor
28.04.2009 - 00:36:26

на четвъртия регионален семинар по проект "Административно правосъдие и развитие на гражданското общество", проведен на 24.04.2009 г. в гр. Варна


Докладът 


Новина от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, СОПА
( http://www.sopa.bg/news.php?extend.42 )